line decor
  הדרכות וידאו >כותריםOutLook2003 
line decor
   
 
OutLook 2003
 
מדריך וידאו Outlook 2003   הדרכת וידאו על OutLook 2003
אנו מספקים, כמוצר מדף, הדרכת OUTLOOK מתאמת לארגון שלך!
הכלי שהוא הרבה יותר מתוכנת דואר, ומאפשר לנצל את זמן העובדים בצורה טובה יותר.
אל תבזבז שעות עבודה יקרות בכדי להסביר לעובד על התוכנה, תן לו ללמוד לבד, גם מהבית, לעבודה יעילה יותר!
כותר הOUTLOOK הינו אחד המובילים, וכן זמין כותר ה LutosNotes המותאם ספציפית לך!

[מוצע לרכישה מוסדית בלבד]

 

 
 

רשימת השיעורים:

1.1 פתיחה

1.2 הגדרות השרת - מותאם לדרישותך! (דוגמא לשרת הGMAIL)

1.3 הגדרות החשבון - מותאם לדרישותך! (דוגמא GMAIL)

2.1 ממשק התוכנה

2.2 ממשק הדואר

2.3 לוח השנה

2.4 רשימת משימות

2.5 אנשי הקשר

3 אפשרויות דואר

3.1 שימושי דואר בסיסים

3.2 כתיבת מכבת

3.2 עיצוב אישי וחתימה

3.3 יצירת ספריות

3.4 שימוש באשף הכללים

3.5 הודעת "מחוץ למשרד"

3.6 מניעת דואר זבל

4 לוח שנה

4.1 ניהול שימוש נכון בלוח השנה

4.2 פגישות משוטפות

 

 
  | ראשי | אודות | הדרכות | שירות | דרושים | צור קשר | English |